http://www.uniwers.e-biznes.org/

Biuro Doradztwa Biznesowego i Windykacji UNIWERS Sp. z o.o.


O FIRMIE


Działamy od 2001 roku, nr KRS 0000053663. Kapitał zakładowy 100000 zł. Windykację wierzytelności prowadzimy dla podmiotów gospodarczych i osób prywatnych, każdy przypadek traktujemy indywidualnie. Do każdego przekazanego nam zlecenia podchodzimy profesjonalnie , na każdym etapie postępowania działamy z pełnym zaangażowaniem i dbałością o przedmiot zlecenia. Metody działania wobec dłużnika dobieramy w zależności od okoliczności powstania zadłużenia, sytuacji materialnej oraz dokumentów potwierdzających istnienie wierzytelności. Jednak w każdym przypadku bazujemy na kontakcie bezpośrednim z dłużnikiem i mediacji. Tak więc nasze działania polegają na dotarciu do dłużnika i odzyskaniu należności w możliwie najkrótszym czasie. Wykorzystujemy wszystkie dostępne możliwe środki do ich realizacji. Zatrudniamy ludzi posiadających doświadczenie w windykacji, działających elastycznie w zależności od zaistniałej sytuacji. Każda sprawa jest realizowana od początku do końca przez doświadczonego pracownika. Wszystkie prowadzone działania są zgodne z obowiązującym prawem. Stosujemy wymogi ustawy o ochronie danych osobowych. Proponujemy współpracę bez ponoszenia stałych kosztów windykacji, rozliczeniu podlegają tylko sprawy załatwione pozytywnie. W dobrej wierze przyjmujemy bezsporność roszczenia polegając jedynie na dostarczonej nam dokumentacji.
ZAKRES DZIAŁANIA
Kompleksowa obsługa wierzytelności.
Windykacja przed sądowa polubowna.
Sformalizowany kontakt pisemny.
Kontakt bezpośredni.
Kontakt interwencyjny w siedzibie dłużnika.
2. Windykacja „twarda” sądowa.
Uzyskanie sądowego wyroku nakazu zapłaty.
Uzyskanie tytułu egzekucyjnego.
Egzekucja komornicza.
3. Prewencyjny wywiad gospodarczy.
Pozyskiwanie informacji o podmiotach gospodarczych i osobach fizycznych.
Inne zlecone informacje.
4. Organizacja kompensaty.
Cesja wierzytelności dla kompensaty należności między zainteresowanymi firmami.
Pełen zakres czynności windykacyjnych na terenie krajów ościennych z wykorzystaniem firmy zagranicznej i kancelarii specjalizującej się w czynnościach prawnych na terenie tych krajów.
6. Sprzedaż wierzytelności i odsetek.
Cesja wierzytelności.
Wystawienie wierzytelności na aukcjach.
Sprzedaż odsetek.
7. Konwersja długu.
Negocjacje o zmianie formy spłaty

OFERTA SPECJALNA
PU-H UNIWERS prowadzi również wykup wierzytelności. Taka transakcja pozwala na oszczędności: a/ podatkowe : firma stratę na sprzedaży może zaksięgować jako koszt uzyskania przychodu.
b/ likwidacja kosztów windykacji.
Kupujemy udokumentowane wierzytelności w których nie ma sporu co do zasadności i wielkości kwoty długu, po bezskutecznej egzekucji komorniczej, o małej wartości, nieściągalne i inne.
Stosujemy dwie formy transakcji:
1/ cesja warunkowa - przelew należności w zamian za warunkowe zobowiązanie przejmującego o wpłacie ustalonej kwoty na konto cedenta w momencie odzyskania należności.
2/ cesja bezwarunkowa - cedent sprzedaje, cesjonariusz kupuje i ponosi całe ryzyko związane z odzyskaniem należności.
Bezpłatnie wystawiamy udokumentowane wierzytelności naszych Klientów na sprzedaż.

CENNIK
Nie stosujemy sztywnego cennika, nie pobieramy opłat wstępnych i manipulacyjnych.
Prowizja jest naliczana od odzyskanych kwot zgodnie z zawartą Umową Zleceniem. Prowizję ustalamy wspólnie z Zleceniodawcą biorąc pod uwagę wielkość kwoty zadłużenia i okres przeterminowania wierzytelności, nie mniej jednak niż 250 zł, wysokość prowizji negocjowana jest indywidualnie do każdej przekazanej nam sprawy .

PUH UNIWERS Sp. z o.o. Biuro Doradztwa Biznesowego i Windykacji
81—047 GDYNIA.
Ul. Gniewska
Tel. kontakt +48 727- 269-994
Fax. 058 74-21-397
mail– windykzp@o2.pl
uwaga
Dla kontrahentów zagranicznych tylko kontakt mail - windykzp@o2.pl lub windyk.zp@wp.pl
Zapraszamy